Support sleeves

Åsco Metall AB

 

Vad är stödhylsor?

Stödhylsor är specialiserade komponenter som används för att ge extra stabilitet och stöd i olika konstruktioner och sammanhang. Dessa hylsor är utformade för att placeras mellan olika delar av en struktur för att förstärka den och öka dess hållfasthet. 

Genom att använda stödhylsor från Åsco Metall kan du förbättra hållfastheten och stabiliteten i dina projekt och säkerställa en pålitlig och säker konstruktion. När en mutter dras åt i en koppling pressas klämringen fast mot röret, vilket leder till att ringen formas som en kupol. Detta skapar ett behov av intern förstärkning inuti röret, en funktion som effektivt tillhandahålls av stödhylsor. 

Stödhylsor, som tillverkas av ÅSCO Metall AB, är specialiserade komponenter som spelar en avgörande roll i att ge extra stabilitet och stöd i olika konstruktioner och sammanhang. Dessa hylsor, som finns i ett flertal material såsom mässing, aluminium, metall and rostfritt, är skräddarsydda för att passa mellan olika delar av en struktur för att förstärka och öka hållfastheten.  

Inom vilken industri är stödhylsor användbart?

Användningen av stödhylsor från Åsco Metall bidrar till förbättrad hållfasthet och stabilitet i projekt, vilket säkerställer pålitliga och säkra konstruktioner. De är väsentliga inom en rad olika industrier: 

Sammanfattningsvis är stödhylsor från Åsco Metall en väsentlig komponent i många branscher, bidragande till ökad hållfasthet, stabilitet och pålitlighet i en mängd olika applikationer och konstruktioner. 

In addition to support sleeves, we also manufacture:

Sleeves
en_GBEnglish