Environmental policy

Åsco Metall AB

Active environmental commitment

Åsco Metall AB's operations must be guided by active environmental commitment and continuous improvement.

The goal of our environmental work is long-term sustainable development. The operations must be aimed at the smallest possible use of resources and environmental impact.
It is the joint responsibility and task of management and all employees to follow this policy.

TO ACHIEVE THIS, WE SHOULD ALWAYS STRIVE TO:

PREVENT
Förhindra oönskad miljöpåverkan genom att angripa tänkbara problem vid källan.

ECONOMIZE
I alla led förbättra hushållningen med material och energi samt återvinna restprodukter och avfall.

CAUTION
Genom planering förhindra miljöolyckor samt minimera användningen av ämnen och kemikalier som kan vara skadliga för människa eller natur.

LIFE CYCLE THINKING
Med livscykeltänkande anpassa produktions-processer och produktutveckling för att minska miljöpåverkan nu och i framtiden.

COMPLY WITH LEGAL REQUIREMENTS
Säkerställa att tillämplig miljöstiftning följs.

EFFICIENT TRANSPORTS
Transportera på effektivaste sätt med miljöanpassade fordon och med emballage som återanvänds.

COMMUNICATION
Föra en öppen dialog i miljöfrågor såväl internt som med leverantörer och omvärld.

COMPETENCE
Öka och förnya personalens miljökompetens med information och utbildning.

GOOD WORK ENVIRONMENT
Verka för en arbetsmiljö som främjar ökat arbets-innehåll, inflytande, personlig utveckling.

en_GBEnglish