Kvalitet

Åsco Metall AB

Affärsidé ÅSCO Metall

Åsco Metall AB är ett renodlat underleverantörsföretag inom legotillverkning. Vår expertis finns inom skärande bearbetning där vi bland annat använder svarvning som bearbetningsmetod. Vi tillverkar detaljer i tunnväggiga rör, främst Rörnitar och liknande upp till diam. 15 mm

Vi ger alltid våra kunder en effektiv och personlig service.
Vi skall noggrant följa den utveckling som sker inom vårt verksamhetsområde och genom utbildning hålla vår personal ajour med densamma.
Företagets effektivitet samt strävan att leverera rätt kvalitet till varje enskild kund skall leda till att kunderna väljer oss framför våra konkurrenter.

KVALITETSPOLICY  System ISO 9000

Åsco Metall AB skall tillverka och leverera rörnitar och liknande produkter som motsvarar de krav och förväntningar våra kunder har på dessa.

Vår organisation och produktionsutrustning skall ha beredskap att klara av de tekniska krav som ställs på produkterna enligt kundernas specifikationer.

Vi skall ha beredskap att kunna uppfylla våra kunders kvantitativa mål inom de tidsramar som fastställs enligt kontraktet.

Erfarenheter från tidigare skall fångas upp och registreras för konstant utveckling.

Samtliga medarbetare skall veta i kvalitetsavseende:
– Vad som förväntas.
– Hur information skaffas och hur det skall utföras.
– Hur man har lyckats.

Vi skall genom fortlöpande utbildning av vår personal samt förebyggande underhåll av vår maskinpark nå en säker och ekonomiskt fördelaktig produktion för både våra kunder och oss.

Målsättningen är att alltid göra rätt från början genom ständig förbättring inom administration och tillverkning.

Sammanfattningsvis skall produktkvalitet, punktliga leveranser, låg totalkostnad vara de faktorer som är anledning till att våra kunder väljer oss som sina underleverantörer framför konkurrenter.

Åsco Metall AB
vd Lars Svensson

sv_SESwedish