Legotillverkning

Åsco Metall AB

Vad är legotillverkning?

Legotillverkning är när en tillverkare ingår avtal med ett annat företag för att producera specifika delar eller varor under en förutbestämd tidsram. Legotillverkare tar emot beställningar av andra företag, och i enlighet med kundens specifikationer producerar legotillverkaren antingen delar, komponenter eller hela produkter åt företaget. Vanligtvis använder beställaren dessa komponenter för användning i sin egen tillverkningsprocess så att de  kan färdigställa sina egna produkter.

Hur fungerar legotillverkning?

Legotillverkning fungerar genom att ett industriföretag skickar en design eller formel på komponenter som de behöver en högre volym utav. 

Vi på ÅSCO Metall AB tillverkar främst rörnitar men även låspinnar och stödhylsor. För detta använder vi oss av metoder inom skärande bearbetning som exempelvis svarvning.