Svarvning

Åsco Metall AB

 

Vi tillverkar med hjälp av svarvning

Svarvning är ett gammalt hantverk och den vanligaste metoden inom skärande bearbetning. Inom svarvning finns det en rad olika bearbetningsprocesser. Vilka vi arbetar med kan du läsa om nedan.

Längdsvarvning

När man ska svarva detaljer i medelstora till stora serier brukar man använda sig av längdsvarvning.

Vid längdsvarvning är spännhylsan som håller arbetsstycket rörlig axiellt (i arbetsstyckets längdriktning). Det är så längdsvarvning skiljer sig från konventionell svarvning. Verktyget är emellertid radiellt rörligt (i arbetsstyckets tvärriktning). En hylsa som stödjer och riktar materialet är placerad mellan spännhylsan och verktygen. Denna hylsa kallas för guidebush.

Utrymmet mellan verktygen och guidebushen är kontinuerligt och hålls så kort som möjligt. Det är irrelevant hur lång komponenten är vid längdsvarvning. Genom att använda en guidebush förhindras radiella spänningar som annars kan uppstå vid rotation av en lång komponent.

Fördelar med längdsvarvning

Fördelarna med längdsvarvning är många. En är förmågan att svarva långa detaljer. Den styrande guidebushen garanterar i sig att du inte upplever de radiella spänningar som annars kan uppstå när du svarvar en lång detalj. När man svarvar på detaljer i medelstora till stora serier är längdsvarvning bäst lämpad.

En maskin som är optimal för längdsvarvning

Automatsvarvning

Automatsvarvning är en bearbetningsprocess som passar vid tillverkning av många svarvade detaljer som är identiska till utseendet i olika metaller och trä.

Produktionsmetoden för automatsvarvning och konventionell svarvning är identisk, med undantaget att en automatsvarv fullföljer varje steg automatiskt: komponenten svarvas, den fångas upp när den är klar och svarven matar fram nytt material till detalj nummer två. I en automatsvarv har operatören ersatts av mekanik som styr verktygets rörelser.

Kurvstyrda automatsvarvar beskrivs ofta som helt mekaniska. Detta indikerar att de styrs av roterande, böjda skivor som flyttar spakarna. Dessa flyttar verktygen i lämplig takt och avstånd.

Idag har servomotorer som hanteras av ett datorprogram ofta tagit rollen som kurvorna. Detta ger mer mångsidighet. Tidigare behövdes flera manuella justeringar.

Komponenter tillverkas med automatsvarvning

Svarvade detaljer

Utvecklingen på Åsco Metall genom året har lett oss till att utvidga produktionen till skärande bearbetning, där vi har köpt ett flertal längdsvarvar.

Vår kapacitet har därmed ökat väsentligt i vilka produkter vi är kapabla till att tillverka.
Dimensioner som vi kan svarva era produkter är mellan ⌀1 mm upp till ⌀32 mm där längden i teorin kan vara mindre än 1 mm till en meter lång

Materialen som våra maskinen kör är främst mässing, konstruktionsstål och rostfritt stål, vi har även erfarenheter med legeringar med dålig skärbarhet.

Längdsvarvade Detaljer