Rörnitar | Distanser | Hylsor

Välkommen till
ÅSCO Metall AB

En renodlad legoleverantör

En renodlad legoleverantör

Nyheter:
Långmagasin 6,3m Svarv med / utan styrbussning.

Äldre nyheter:
Precisionskap för dimensioner upp till 70mm med längdtolerans från +-0,02 mm
Längdsvarvning med 10 axlar för mer komplicerade detaljer.

Vi tillverkar även bultar och skruvar.