Distansrör

Åsco Metall AB

 

Vad är distansrör och varför används de?

Distansrör är en viktig komponent i många olika typer av byggnader och konstruktioner. De används främst för att hålla elektriska ledningar, rör och annan utrustning på plats och skydda dem från skador. Vill du veta mer om vad distansrör är? Läs vidare så förklarar vi vad distansrör är, hur de används och vilka olika typer som finns på marknaden.

Så fungerar distansrör

Distansrör är oftast gjorda av plast eller metall (som i vårt fall) och är utformade för att hålla elektriska ledningar, rör och annan utrustning på plats och skydda dem från skador. De används för att hålla ledningar och rör på plats i väggar, golv och tak, eller för att hålla utrustning på plats på taket eller utomhus. Distansrör kan också användas för att hålla ledningar och rör på plats i exempelvis växthus och andra särskilda byggnader.

Olika typer av distansrör

Det finns många olika typer av distansrör på marknaden, inklusive plastdistansrör, metalldistansrör och flexibla distansrör. Distansrör i plast är vanligtvis billigare och lättare än sin motsvarighet i metall, men de är inte lika hållbara. Metalldistansrör är dyrare, men framförallt mer hållbara. Flexibla distansrör är utformade för att kunna böjas och röras, vilket gör dem lämpliga för användning i svåråtkomliga områden eller där ledningar och rör måste röras ofta.