Historia

Åsco Metall AB

En berättelse om nitar

Det började redan på mitten av 1800-talet …

Åke Svenssons farfars far “Anders Magnis” i Pålskog hade runt 1840 en liten smedja på gården och startade produktion av släd och vagns-delar. Hans barnbarn Robert startade en hjulfabrik i Skillingaryd 1920. Åke Svensson Metallindustri startades 1945 med en “liten svar i hönshuset”.

1947 Köptes första rullnitmaskinen

1951 Egna lokaler, pressar för märlor

1954 Ny fabrik 100 kvm på Smedjegatan

1960 Tillbygge 200 kvm

1962 Första kamstyrda automatsvarven skaffades

1973 Första rörnit-ring-automaten

1981 Första dubbelring automaten

1984 Lars Svensson köper företaget

1995 Kvalitetssystem enl ISO 9000 införs

1996 Tillbygge 1000 kvm

1998 Automatisk tvättstation

2000 Optiskt mätmaskin

2004 Nya magasin för längre stänger

2007 Precisionskap för tunna distanser

2010 Längdsvarv 10 axlar för dimensioner upp till 20 mm i diameter

2013 Andra längdsvarven anskaffades för enklare detaljer

2015 Kamstyrda svarvar utbytta och restaurerade

2017 Nya NC-styrda längdsvarvar

2019 Nya egenutveckalde NC-Styrda Kap/Nit Automater

2021 Ny längdsvarv för dimensioner upp till 32 mm

2022 Ägarbyte Lars Svensson säljer företaget till sonen Anton Svensson

2022 Tillbyggnation 1000 kvm För lager och frigöra ytor i maskinparken

rörnitar