Skärande Bearbetning

Åsco Metall AB

Vad är skärande bearbetning?

Skärande bearbetning innebär den process där material skärs bort med det arbetssycke som man arbetar med. Exempel på detta arbetsstycke kan vara en bit metall som ska formas på ett visst sätt.

Borrning, hyvling, svarvning och mejsling är några exempel på hur tekniken kan användas, samt olika fräs- och slipmetoder. Vissa av metoderna har använts i många år och har successivt utvecklats till sina samtida varianter. Det finns olika typer av instrument som kan användas i bearbetningen, beroende på material. De material som fungerar bäst för att skära hårda material är diamant och bornitrid. Höghastighetsstål och kolstål fungerar bra för mjuka material.

Olika typer av skärande bearbetning

Fräsning

Det finns tre typer av fräsning som är viktiga att tänka på när man diskuterar begreppet fräsning: pinn-, vals- och planfräsning. Valsfräsning bearbetar sidor och öppna spår, medan pinnfräsning bearbetar ytan. Planfräsning fokuserar på spår och fickor.

Motfräsning och medfräsning är de två faserna av fräsningsprocessen. Fräsning är både kostsamt och energikrävande, och för att uppnå önskat resultat kräver fräsning en erfaren operatör. Eftersom inte alla material kan fräsas, är det viktigt att fräsaren har nödvändig utbildning och erfarenhet. Fräsning används ofta när material har förändrats i dimension efter värmebehandling.

Svarvning

Svarvning är en typ av skärande bearbetning. En person med en svarv eller en automatsvarv gör det mesta av denna process. Två roterande hållare i
maskinen håller fast basmaterialet på sidorna samtidigt som operatören vrider
materialet för hand. Alternativt kan svarven utföra varje steg för sig.

Precision krävs för detta tillvägagångssätt, och felmarginaler är inte
acceptabla. Ett annat sätt att tillverka olika sorters gängor är gängsvarvning,
vilket också är en lönsam process. För att nå det nödvändiga djupet i t.ex. ett
borrhål, kombineras gängsvarvning oftast med gängfräsning. Vi på Åsco
Metall använder oss av en längdsvarv vid tillverkning av större serier för bättre
precision på mindre detaljer och minska konstnader.
Våra stora volymer är ofta rörnitar gjorda av tunna rör som går igenom en
svarv.

Vad vi tillverkar med skärande bearbetning

Vi på ÅSCO Metall AB tillverkar en rad olika komponenter inom skärande bearbetning, så som:

  • Distansrör
  • Hylsor
  • Nipplar
  • Skruvar
  • Bultar
sv_SESwedish